Cenník služieb

Priebeh poradenstva

Vstupná konzultácia      60 min.       50 €


INPP diagnostika      150 - 180 min.          90 €  /1.stretnutie/

Kontrola INPP               90 - 120 min.           60 €

Správa pre rodiča                                               30 €  


BI diagnostika                             60 min.            40 €


Poradenstvo - individuálne       60 min.            50 €     
Poradenstvo - spoločné             60 min.         80 €

Online poradenstvo                    60 min.            50 €    


Stimulačné programy     90 min.       20 € / dieťa
pre deti predškolského veku
 /max. 5 detí/               

Pracujem iba na základe predchádzajúceho telefonického dohovoru.

Kontakt: 0903 784 014

E-mail: dana.grecnerova@gmail.com  

V poradenskom procese intenzívne spolupracujem s celou rodinou, ak treba aj starými rodičmi. Rodič sa psychologicky rozvíja spolu s dieťaťom, čiže vždy je možnosť rastu a vývoja. Zdravý životný štýl sa dá dosiahnúť uvedomením si všetkých procesov, ktoré sa podieľajú na zdravom vývine dieťaťa a rodiny ako celku.