Kontakt

Ideálny prvý kontakt je telefonický. Pracujem iba na základe predchádzajúceho telefonického dohovoru. Telefonovať je možné v pracovné dni od 7:30 - 19:00, cez víkendy od 9:00 - 17:00. V prípade, že práve v tom čase prebieha stretnutie s klientom, ozvem sa Vám naspäť v čo najkratšom čase. Ďakujem. 

E-mail: dana.grecnerova@gmail.com

Arbor Vitae RUŽINOV


Polyfunčná budova Úsvit

Tomášikova 26
Bratislava - Ružinov

Fakturačné údaje: 

Dana Grečnerová 
Trebišovská 15, 82101 Bratislava 

IČO: 31762166 
DIČ: 1024893694

Info o GDPR

Prevádzkovateľ : Arbor vitae – poradňa pre rodinu

Prevádzkovateľ v zmysle čl. 24 nariadenia GDPR a ust. § 31 Zákona pristúpil k prijatiu primeraných technických, organizačných, personálnych a bezpečnostných opatrení a záruk, ktoré zohľadňujú najmä:

  • zásady spracúvania osobných údajov, ktorými sú zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť, obmedzenie a kompatibilita účelov spracúvania osobných údajov, ďalej minimalizácia osobných údajov, ich pseudonymizácia a šifrovanie, ako aj integrita, dôvernosť a dostupnosť;
  • zásady nevyhnutnosti a primeranosti (vzťahuje sa aj na rozsah a množstvo spracúvaných osobných údajov, dobu uchovávania a prístup k osobným údajom dotknutej osoby) spracúvania osobných údajov s ohľadom na účel spracovateľskej operácie;
  • povahu, rozsah, kontext a účel spracovateľskej operácie;
  • odolnosť a obnovu systémov spracúvania osobných údajov;
  • prijatie opatrení na bezodkladné zistenie, či došlo k porušeniu ochrany osobných údajov a promptné informovanie dozorného orgánu
  • prijatie opatrení na zabezpečenie opravy alebo vymazanie nesprávnych údajov, či realizáciu iných práv dotknutej osoby;
  • riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb (najmä náhodné alebo nezákonné zničenie osobných údajov, strata alebo zmena osobných údajov, zneužitie osobných údajov – neoprávnený prístup alebo neoprávnené poskytnutie, posúdenie rizík so zreteľom na pôvod, povahu, pravdepodobnosť a závažnosť rizika v súvislosti so spracúvaním a na identifikáciu najlepších postupov na zmiernenie rizika).