Bilaterálna integrácia - tréningový program

Diagnostika a terapia formou podpory bilaterálnej integrácie – tréningový program. 

Soplupráca  pravej a ľavej mozgovej hemisféry je dôležitou podmienkou  poznávacích procesov.                Ak je myslenie organizované a spolupráca medzi oboma časťami mozgu efektívna dieťa aj dospelý človek dokáže využiť svoj potenciál. Ak nenastane dostatočná integrácia oboch hemisfér ovplyvní to fungovanie   jednotlivca v nasledujúcich oblastiach :

  • čítanie s porozumením, písanie, rysovanie, kreslenie

  • udržanie pozornosti a pokojného sedenia jemné motorické činnosti, ktoré vyžadujú spoluprácu oboch rúk

  • zrakové vnímanie, ktoré môže ležať na pozadí problémov s čítaním, porozumením zložitejších obrazcov/figúr (grafy, geometrické objekty, mapy)

  • sluchové vnímanie (v dôsledku nedostatočnej lateralizácie – vyhranenie pravostrannosti, nesprávneho postoja)

  • regulácia správania a impulzívnosti

  • vyjadrovacie schopnosti

  • kvalita pracovnej pamäte

  • fyzická obratnosti, športové zručnosti

 

 

V čom spočíva metóda Bilaterálnej integrácie?

 

Bilaterálna integrácia sa realizuje pomocou vývinových cvičení zameraných na koordináciu a spoluprácu oboch mozgových hemisfér.

Cieľom je stimulovať prepojenie medzi hemisférami. CNS je stimulovaná presnými pohybovými vzorcami, ktorých komplexnosť a náročnosť sa postupne zvyšuje tak, aby smerovala k lepšej organizovanosti, vnútornej integrovanosti CNS a lepšej kontrole nad pohybovými zručnosťami, čo vedie k efektívnejšiemu fungovaniu v problematických oblastiach.

Rodič dostane inštrukciu v písomnej alebo elektronickej podobe ako s dieťaťom cvičiť, postupne sa zvyšuje náročnosť cvikov, ich zapamätanie a prevedenie.