Online konzultácie

Rozhovor online - jednoducho a rýchlo 

V prípade potreby sa môžete na mňa obrátiť aj na diaľku prostredníctvom online videorozhovoru cez Skype. Počas online konzultácie poskytnem odpobede na Vaše otázky, odborný názor, rady, podporu či nasmerovanie. V niektorých prípadoch je možné touto formou aj poskytovať terapiu - je potrebná predchádzajúca dohoda. 

Skype konto: dana.grecnerova 

Bežná dĺžka rozhovoru je 60 minút. Konzultácie môžu prebehnúť jednorazovo, v prípade záujmu aj opakovane. 

Online konzultácie sú dostupné vo vopred dohodnutom čase. Prosím o objednanie sa vopred - telefonicky na tel.č. 0903 784 014 alebo prostredníctvom online formulára.