Poradenstvo

Moje dlhoročné skúsenosti potvrdzujú, že človek si dokáže pomôcť  sám. Niekedy to trvá roky, opakuje tie isté chyby, používa tie isté vzorce správania, modely rodičovských prístupov, ktoré zažil vo svojej yákladnej rodine. Riešenia bývajú často jednoduché, treba sa však pozrieť na problém z iného uhla pohľadu. A to je úloha poradenstva. Ponúkať rôzne modely, navrhovať stratégiu, sprevádzať pri hľadaní odpovede na otázky a podporiť v nasledujúcich oblastiach:

  • Osobnostný rozvoj

  • Výchova a rodičovstvo – zdravý životný štýl

  • Osobné a emocionálne problémy

  • Vzťahové problémy

  • Riešenie konfliktných situácií v rodine, v škole

  • Rozvoj komunikačných zručností

V poradenskom procese intenzívne spolupracujem s celou rodinou, ak treba aj starými rodičmi.  Rodič sa psychologicky rozvíja spolu s dieťaťom, čiže vždy je možnosť rastu a vývoja. Zdravý životný štýl sa dá dosiahnúť uvedomením si všetkých procesov, ktoré sa podieľajú na zdravom vývine dieťaťa a rodiny ako celku.