Program pre deti predškolského veku

Podporný rozvíjajúci program pre deti predškolského veku : 

„Aj ten najmohutnejší strom pochádza z malého semiačka, aj najväčšie schodište má prvý schod.“

(arabské príslovie)

Vo vývinovom období predškolského sú stimulačné programy spracované zväčša formou súboru aktivít, hier a cvičení. Každá aktivita, hra alebo cvičenie sa sústreďuje na rozvíjanie určitej psychickej funkcie, napríklad vizuomotoriky, grafomotoriky, percepčných schopností, rozvoja reči, jazyka a komunikácie alebo matematických schopností , orientácii v priestore.

Stimulačné programy podporujú vývin alebo oslabené funkcie dieťaťa. U detí predškolského veku rozvíjajú predmatematické a predčitateľské zručnosti. Realizácia stimulačného programu zabraňuje fixovaniu nesprávnych návykov napr.: nesprávny úchop ceruzky. Konečným cieľom je pripraviť deti ohrozené vznikom poruchy učenia alebo pozornosti čo najlepšie na začiatok školy.

Program realizujem individuálne alebo v malých skupinách 4 – 5 detí – 12 stretnutí/1x týždenne – materiály a záverečná správa budú k dispozícii po ukončení celého cyklu 12.stretnutí /60 min/